Make your own free website on Tripod.com

UPA&FR
Organization
Members
Officers
Music Director
Repertoire
Performances
Upcoming Events

PHOTOS
Laud and Octavina Section
Husband and Wife Member
Another UPA&FR group photo
CD Artists

RONDALLA
What is a rondalla?
Origin
Pioneers
Composers
Famous Groups
Instruments
Tuning of Instruments

LYRICS
Ako Ay Pilipino
Ako'y Kampupot
Atin Ku Pung Singsing
Ay, Ay, Ay , O Pagibig
Bayan Ko
Dahil Sa Isang Bulaklak
Dandansoy
Ikaw Ang Mahal Ko
Katakataka
Leron Leron Sinta
Matud Nila
Magandang Pilipinas
O Kaka, O Kaka
Pamulinawen
Pipit
Pobreng Alindahaw
Sa Gabing Mapanglaw
Sa Libis Ng Nayon
Sarung Banggi
Silayan
Tunay Na Tunay

SOUND CLIPS (110K-.au file)
Ahay Tuburan
Ako'y Kampupot
Alaala Kita Sa Aking Pagtulog
Ano Daw Idtong Sa Gogon
Ay, Ay, Ay, O Pagibig
Dandansoy
Katakataka
Matud Nila
O Kaka O Kaka
Pamulinawen
Sa Gabing Mapanglaw
Sa Libis Ng Nayon
Silayan

CD RECORDING
Repertoire on CD
To order CD

GUEST BOOK
You are visitor number .
Please sign in our guestbook.
View our guestbook.
Send e-mail to or

ACKNOWLEDGEMENTS

WEB LINKS
Philippine Music ..by Jim Ayson
Rec.Music.Filipino Homepage ..by Benjo Totanes
Philippine Landmarks ..by J. Rey Santos
Philippine Tourist Guide .. by Ken Ilio
Chronology of Philippine History ..by Ken Ilio
Philippine Leaf (Ancient Filipino Writing Systems) ..by Hector Santos
University of the Philippines